Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI, SCI-Expanded)

Toroslu, B., & Çırakoğlu, O. C. (2023). Do perfectionism and intolerance of uncertainty mediate the relationship between early maladaptive schemas and relationship and partner related obsessive–compulsive symptoms? Current Psychology, 42, 19037–19053. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03050-w

Ebren, G., Demircioğlu, M., & Çırakoğlu, O. C. (2022). A neglected aspect of refugee relief works: Secondary and vicarious traumatic stress. Journal of Traumatic Stress, 35 (3), 891-900. https://doi.org/10.1002/jts.22796

Kaya-Demir, D., & Çırakoğlu, O. C. (2022). The role of sense of coherence and emotion regulation difficulties in the relationship between early maladaptive schemas and grief. Death Studies, 46(6), 1372-1380. DOI:10.1080/07481187.2021.1936295

Haspolat, A., & Çırakoğlu, O. C. (2021). Mindfulness as a moderator in the relation among core belief disruption, rumination, posttraumatic symptoms, and growth. Mindfulness, 12(1), 186-197. https://doi.org/10.1007/s12671-020-01511-6

Çırakoğlu, O. C., Demirutku, K., & Karakaya, O. (2020). The mediating role of perceived threat in the relationship between casual contact and attitudes towards Syrian refugees in Turkey. Journal of Refugee Studies, 34(3), 2984-2999. doi.org/10.1093/jrs/fez118

Coşkun-Şentürk, G., & Çırakoğlu, O. C. (2018). How guilt/shame proneness and coping styles are related to music performance anxiety and stress symptoms by gender. Psychology of Music, 46(5), 682-698.

Çırakoğlu, O. C., & Şentürk, G. C. (2013). Development of a performance anxiety scale for music students. Medical Problems of Performing Artists, 28(4), 199-206.

Çırakoğlu, O. C. (2011). Domuz Gribi (H1N1) Salgınıyla İlişkili Algıların, Kaygı ve Kaçınma Düzeyi Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 49-64.

Çırakoğlu, O. C. (2006). Perception of homosexuality among Turkish university students: The roles of labels, gender, and prior contact. The Journal of Social Psychology, 146(3), 293-305.

Çırakoğlu, O. C., & Işın, G. (2005). Perception of drug addiction among Turkish university students: Causes, cures, and attitudes. Addictive Behaviors, 30(1), 1-8.

Çırakoğlu, O. C., Kökdemir, D., & Demirutku, K. (2003). Lay theories of causes of and cures for depression in a Turkish university sample. Social Behavior and Personality: An International Journal, 31(8), 795-806.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Geniş, B., Gürhan, N., Koç, M., Geniş, Ç., Şirin, B., Çırakoğlu, O. C., & Coşar, B. (2020). Development of perception and attitude scales related with Covid-19 pandemia. Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, 5(7), 306-328. doi: 10.46872/pj.127.

Öğütçü, G., Çırakoğlu, O. C., & Cula, S. (2016). Information security in the world of digital natives: How internet addiction, sensation seeking and information security behaviors are related. International Journal of Management and Applied Science, 2(9-Special Issue 1), 79-84.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Gevrekci, A. Ö. ve Çırakoğlu, O. C. (2017). Suçluluk ve utanç duyguları üzerine kavramsal, nöropsikolojik ve psikopatolojik bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 89-105.

Çırakoğlu, O. C. (2013). Sahnedeki düşman: Müzisyenlerde performans kaygısı üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 95-104.

Çırakoğlu, O. C. ve Tezer, E. (2010). Kontrol odağı ve eleştirel düşünmenin üniversite öğrencilerinin ilişki doyumsuzluklarına verdikleri tepkiler üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 29-41.

Çırakoğlu, O. C., Uluç, S. ve Uluç, N.B. (2008). Üniversite öğrencileri depresif belirtileri nasıl algılıyor? Depresyonun algılanan nedenleri, çareleri ve yardım davranışları üzerine niteliksel bir çalışma. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(2), 119-126.

Kitap Bölümleri

Kahil, A. ve Çırakoğlu O. C. (2018) Sarsıcı bir yaşam deneyimi olarak psikolojik travma. İçağasıoğulları Çoban A. ve Attepe Özden, A. (ed.), Psikiyatrik sosyal hizmet. içinde (185-196). Ankara: Nobel Yayıncılık
Çırakoğlu O. C. ve Kahil, A. (2018) Mülteci psikolojik sağlığı. İçağasıoğulları Çoban A. ve Attepe Özden, A. (ed.), Psikiyatrik sosyal hizmet içinde (283-296). Ankara: Nobel Yayıncılık
Çırakoğlu, O. C. (2018). Bir iletişim tuzağı olarak stres. A. Örs Gevrekci, (Ed.), Hücreden topluma stres içinde (89-100). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
Çırakoğlu, O. C. ve Altınel Baysal, G. (2017). Türkiye’de nefes almak (mı?): Mülteci ve sığınmacı LGBTİ bireyler. A. Onur, (Ed.), Direnç, onur ve dahası: Disiplinlerarası bakışla LGBTİ içinde (149-166). Ankara: FİSA Yayınları.
Çırakoğlu O.C. (2017). Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Toplum. N. Pekel Uludağlı, (Ed.), Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Gen, anne, baba, arkadaş, öğretmen ve toplum içinde (89-101). Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları.