Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu
Kapadokya Üniversitesi, Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Eğitim

Derece

 Alan/Bölüm

 Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Klinik Psikoloji

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1999

Doktora

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2006

Doçentlik

Uygulamalı Psikoloji

 Üniversiteler Arası Kurul

2015

Profesörlük

Psikoloji

 Başkent Üniversitesi

2020

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI, SCI-Expanded)
 • Toroslu, B., & Çırakoğlu, O. C. (2023). Do perfectionism and intolerance of uncertainty mediate the relationship between early maladaptive schemas and relationship and partner related obsessive–compulsive symptoms? Current Psychology, 42, 19037-19053. https://doi.org/10.1007/s12144-022-03050-w
 • Ebren, G., Demircioğlu, M., & Çırakoğlu, O. C. (2022). A neglected aspect of refugee relief works: Secondary and vicarious traumatic stress. Journal of Traumatic Stress, 35 (3), 891-900. https://doi.org/10.1002/jts.22796
 • Kaya-Demir, D., & Çırakoğlu, O. C. (2022). The role of sense of coherence and emotion regulation difficulties in the relationship between early maladaptive schemas and grief. Death Studies, 46 (6), 1372-1380. DOI:10.1080/07481187.2021.1936295
 • Haspolat, A., & Çırakoğlu, O. C. (2021). Mindfulness as a moderator in the relation among core belief disruption, rumination, posttraumatic symptoms, and growth. Mindfulness12, 186-197. https://doi.org/10.1007/s12671-020-01511-6
 • Çırakoğlu, O. C., Demirutku, K., & Karakaya, O. (2021). The mediating role of perceived threat in the relationship between casual contact and attitudes towards Syrian refugees in Turkey. Journal of Refugee Studies, 34(3), 2984-2999. https://doi.org/10.1093/jrs/fez118
 • Coşkun-Şentürk, G., & Çırakoğlu, O. C. (2018). How guilt/shame proneness and coping styles are related to music performance anxiety and stress symptoms by gender. Psychology of Music, 46(5), 682-698.
 • Çırakoğlu, O. C., & Şentürk, G. C. (2013). Development of a performance anxiety scale for music students. Medical Problems of Performing Artists, 28(4), 199-206.
 • Çırakoğlu, O. C. (2011). Domuz Gribi (H1N1) Salgınıyla İlişkili Algıların, Kaygı ve Kaçınma Düzeyi Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 49-64.
 • Çırakoğlu, O. C. (2006). Perception of homosexuality among Turkish university students: The roles of labels, gender, and prior contact. The Journal of Social Psychology, 146(3), 293-305.
 • Çırakoğlu, O. C., & Işın, G. (2005). Perception of drug addiction among Turkish university students: Causes, cures, and attitudes. Addictive Behaviors, 30(1), 1-8.
 • Çırakoğlu, O. C., Kökdemir, D., & Demirutku, K. (2003). Lay theories of causes of and cures for depression in a Turkish university sample. Social Behavior and Personality: An International Journal, 31(8), 795-806.
Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Geniş, B., Gürhan, N., Koç, M., Geniş, Ç., Şirin, B., Çırakoğlu, O. C., & Coşar, B. (2020). Development of perception and attitude scales related with Covid-19 pandemia. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 5(7), 306-326. https://doi: 10.46872/pj.127
 • Öğütçü, G., Çırakoğlu, O. C., & Cula, S. (2016). Information security in the world of digital natives: How internet addiction, sensation seeking and information security behaviors are related. International Journal of Management and Applied Science, 2(9-Special Issue 1), 79-84.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Çırakoğlu, O. C., Kahya, G., & Karakaya, O. (2019). Emerging themes from a self-care program against secondary traumatization: Working with asylum seekers in Turkey. 12th International Congress of Clinical Psychology, November 13 – 16, Santander, Spain.
 • Çırakoğlu, O. C. (2017). A general picture of psychological services of NGO’s for Syrian asylum seekers in Turkey. 6th European Conference on Mental Health, 4-6 Ekim, Berlin, Almanya.
 • Çırakoğlu, O. C. (2016). Difficulties of Syrian asylum seekers and refugees in accessing mental health services in Turkey. 5th European Conference on Mental Health, 14-16 Eylül, Prag, Cekya.
 • Öğütçü, G., Çırakoğlu, O. C., & Cula, S. (2016). Information security in the world of digital natives: How internet addiction, sensation seeking and information security behaviors are related. 83rd International Conference on Advances in Business Management and Information Technology (ICABMIT), 14-15 July, Zurich, Swiss.
 • Çırakoğlu, O. C., & Coşkun-Şentürk, G. (2015). The predictive roles of guilt-shame orientation and coping styles in music performance anxiety and stress symptoms. 8th International Congress of Clinical Psychology, November 19-22, Granada, Spain.
 • Çırakoğlu, O. C., Korkmaz, L., Öztop, P., & Yeniçeri, Z. (2014). The role of perceived dangerousness in perception of mental disorders and other deviant behaviors: A Multidimensional Scaling study. The 3rd European Conference on Mental Health, 10-12 September, Talinn, Estonia.
 • Kahya, G., & Çırakoğlu, O. C. (2014). Psychiatric referral rates and resulting diagnoses regarding asylum seekers and refugees: a one-year prospective study from Turkey. The 3rd European Conference on Mental Health, 10-12 September, Talinn, Estonia.
 • Çırakoğlu, O. C., & Coşkun, G. (2013). The development of Performance Anxiety Scale for Musicians. 6th International Congress of Clinical Psychology, June 6-8, Santiago De Compostela, Spain.
 • Çırakoğlu, O. C., & Tezer, E. (2008). Reactions to dissatisfactions: The role of locus of control and critical thinking. Persons, Intimacy and Love:Probing the Boundaries, 2nd Global Conference, March 10-13 2008, Salzburg, Austria.
 • Çırakoğlu, O. C. (2005). Effects of labels, gender and prior contact on how homosexuality is perceived. Asian Association of Social Psychology, 6th Biennial Conference, April 1-5 2005, Wellington, New Zealand.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Ebren, G., Özgen, P. A. ve Çırakoğlu, O. C. (2022). Sığınmacı ve mültecilerle çalışanlarda psikolojik sağlık üzerine bir derleme. İnsan Hareketliliği Uluslararası Dergisi, 2(19), 72-87.
 • Gevrekci, A. Ö. ve Çırakoğlu, O. C. (2017). Suçluluk ve utanç duyguları üzerine kavramsal, nöropsikolojik ve psikopatolojik bir derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 20(40), 89-105.
 • Çırakoğlu, O. C. (2013). Sahnedeki düşman: Müzisyenlerde performans kaygısı üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikoloji Yazıları, 16(32), 95-104.
 • Çırakoğlu, O. C. ve Tezer, E. (2010). Kontrol odağı ve eleştirel düşünmenin üniversite öğrencilerinin ilişki doyumsuzluklarına verdikleri tepkiler üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikoloji Yazıları, 13(26), 29-41.
 • Çırakoğlu, O. C., Uluç, S. ve Uluç, N.B. (2008). Üniversite öğrencileri depresif belirtileri nasıl algılıyor? Depresyonun algılanan nedenleri, çareleri ve yardım davranışları üzerine niteliksel bir çalışma. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 7(2), 119-126.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Çırakoğlu, O. C. (2018). Damgalanma ve ötesi. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu, 24 Şubat 2018, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çırakoğlu, O. C. (2018). Psikolojik sağlık açısından bir risk grubu: Sığınmacılar ve mülteciler. Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu, 3 Mart 2018, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Çırakoğlu, O. C. (2018). Müzisyenin psikolojik sağlığı için bir tehdit: Performans kaygısı. Müzikte Performans Sorunlar ve Yaklaşımlar Paneli, 11 Nisan 2018, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ankara.
 • Zeynel, Z., Şahin, İ. ve Çırakoğlu, O. C. (2017). Romantik İlişkilerde Sınır Algısı Ölçeği’nin psikometrik özellikleri. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2017, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Kırcalı, E., Köybaşı, İ. ve Çırakoğlu, O. C. (2017). Hastalık-Stres İlişkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi: Diyabet, tansiyon ve MS hastalarından elde edilen ilk bulgular. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2017, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Çırakoğlu, O. C. (2016). Müzik performans kaygısında kültürel etkenler ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir tartışma. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu, 13-14 Ekim 2016, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Çırakoğlu, O. C. (2016). Çocuğun Ruh Sağlığında Toplumun Rolü. Çocuğumuzun Ruh Sağlığında Önemli Aktörler (II): Arkadaşlar, Öğretmenler ve Toplum Paneli, 4 Haziran 2016, Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Çırakoğlu, O. C. (2012). Yazarın Bilinçle İlişkisi Üzerine Notlar. Psikoloji ve Sanat Sempozyumu, 5 Ekim 2012, Yaşar Üniversitesi, İzmir.
 • Çırakoğlu, O. C. (2007). Sınav kaygısında KDT (Panel)-Sınav kaygısı ile başa çıkmakta KDT. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2007, İstanbul.
 • Çırakoğlu, O. C. (2006). Delilikten kahramanlığa sosyal sapma (Panel)-Sosyal sapmanın sınıflanması. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Ankara.
 • Çırakoğlu, O. C., Uluç, S. ve Uluç, N.B. (2004). Üniversite öğrencilerinin depresyonun nedenlerine, belirtilerine ve çarelerine ilişkin nedensel yüklemeleri: Niteliksel bir çalışma. Ulusal Psikoloji Kongresi, 7-11 Eylül 2004, İstanbul.
Kitap Bölümleri
 • Kahil, A. ve Çırakoğlu O. C. (2018) Sarsıcı bir yaşam deneyimi olarak psikolojik travma. A. İçağasıoğlu Çoban ve A. Attepe Özden, (Ed.), Psikiyatrik sosyal hizmet içinde (185-196). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Çırakoğlu O. C. ve Kahil, A.  (2018) Mülteci psikolojik sağlığı. A. İçağasıoğlu Çoban ve A. Attepe Özden (Ed.), Psikiyatrik sosyal hizmet içinde (283-296). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Çırakoğlu, O. C. (2018). Bir iletişim tuzağı olarak stres. A. Örs Gevrekci, (Ed.), Hücreden topluma stres içinde (89-100). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Çırakoğlu, O. C. ve Altınel Baysal, G. (2017). Türkiye’de nefes almak (mı?): Mülteci ve sığınmacı LGBTİ bireyler. A. Onur, (Ed.), Direnç, onur ve dahası: Disiplinlerarası bakışla LGBTİ içinde (149-166). Ankara: FİSA Yayınları.
 • Çırakoğlu O.C. (2017). Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Toplum. N. Pekel Uludağlı, (Ed.), Çocuğumuzun ruh sağlığında önemli aktörler: Gen, anne, baba, arkadaş, öğretmen ve toplum içinde (89-101). Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları. 
Diğer Yayınlar
 • Çırakoğlu, O. C. (2018). Yaşam öykülerinden ikincil travmaya giden yolda sığınmacılarla çalışmak. PiVOLKA, 8(29), 11-13.
 • Çırakoğlu, O.C. (2012). Kuşlar uzun bir süre süzülerek uçabiliyorsa, ben neden yapmayayım? PiVOLKA, 21, 8-11.
 • Çırakoğlu, O.C. (2012). Cennet bahçesi (Öykü). Tuti Edebiyat Dergisi, 8, 28-31.
 • Çırakoğlu, O.C., Yeniçeri, Z., Kökdemir, D., Demirutku, K., Muratoğlu, B., Işın, G. ve Sayın, P. (2011). Akademik yazım kuralları kitapçığı (3. Baskı).Ankara:BÜ.
 • Çırakoğlu, O.C. (2011). Atlas (Öykü). Ankara: ZDC Yayıncılık.
 • Çırakoğlu, O.C. (2011). İz aşıkları (Öykü). Tuti Edebiyat Dergisi, 6-7, 27-31.
 • Çırakoğlu, O.C. (2011). 3+1 (Öykü). Tuti Edebiyat Dergisi, 4, 30-35.
 • Çırakoğlu, I. ve Çırakoğlu, O.C. (2010). Vefa faslı (Öykü). Tuti Edebiyat Dergisi, 3, 37-44.
 • Çırakoğlu, O.C. (2010). Bana bunu neden izletiyorlar? Habertürk, 24 Ekim, 20.
 • Çırakoğlu, O.C. (2005). Tsunaminin bıraktığı iz: Kaygı. Standart, 518,32-35.
 • Çırakoğlu, O.C. (2003). Medya ve uzmanlarRadikal İki, 07 Aralık, 5.
 • Çırakoğlu, O.C. (2003). Bilim eğitimi.PiVOLKA, 2(7), 17-18.
 • Çırakoğlu, O.C. (2003). Uzun süren bir savaş: Travma sonrası stres bozukluğu.PiVOLKA, Savaş Özel Sayısı, 20-21.
 • Çırakoğlu, O.C. (2002).Eyvah!.. Yine mi dersler? Çoluk Çocuk, 19, 31-33.
 • Çırakoğlu, O.C. (2002). İntiharı kim önlesin: Rehber öğretmen mi, süpermen mi?Cumhuriyet Bilim Teknik, 801, 12-13.
 • Başgül, F., Kökdemir, H. ve Çırakoğlu, O.C. (2000). Başarı için verimli ders çalışma becerileri. Ankara: TED.
 • Çırakoğlu, O.C. (2000). Bir deprem yaşandı, binlerce deprem yaşattı.Türk Psikoloji Bülteni, 18, 47-49.
 •  

Mesleki Çalışmalar

Mülteci, Sığınmacı ve Göçmenlerle İlgili Çalışmalar
 • Eğitici, UNHCR Partner Çalışanlarına Yönelik Koruma Eğitimi kapsamında Deprem Sonrası Travmalı Kişilerle Çalışma Temelleri: Deprem Sonrası Travma ve İkincil Travma. (10 Nisan 2023)
 • Eğitici, BMMYK, Hukuk Kliniklerinde Görevli Psikologlara Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimi. (19 Ocak 2023)
 • Eğitici, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve BMMYK işbirliğinde yürütülen Ulusal İltica Prosedürlerinin Etkinliğinin Uluslararası Standartlara ve Ulusal Mevzuata Uygun Olarak Kuvvetlendirilmesi Projesi kapsamında Travma, Stres Yönetimi ve Tükenmişlik Eğitimi. (29 Kasım, 20 Aralık 2022)
 • Eğitici, BMMYK, Uluslararası Koruma Statü Belirleme Bağlamında Tercümanlara Yönelik Eğitim kapsamında Tercümanlar için Stres Yönetimi: Sunum ve Deneyim Paylaşımı Eğitimi. (13 Aralık 2022)
 • Eğitici, German Academic Exchange Service (DAAD), Social Trauma in Changing Societies (STICS) projesi kapsamında Screening the Scars – The (In-)Visibility of Social Trauma başlıklı yaz okulunda Clinical Trauma (18-24 Eylül 2022, Berlin, Almanya)
 • Moderatör, BMMYK ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime Alternatif Tedbirlerin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Standart Çalışma Usulleri Çalıştayı. (29 Eylül 2022)
 • Danışman, BMMYK, “Special Needs Consultant for Removal Centers Project” (2022-2023)
 • Klinik Süpervizör, MUDEM Saha Personeline Yönelik Psikolog Süpervizyonları, 12 oturum. (2022-2023)
 • Proje Yöneticisi, BMMYK tarafından desteklenen “Conflict Resolution Curriculum Development (RFP#006-2022)” projesi (2022)
 • Proje Yöneticisi, BMMYK tarafından desteklenen “Provision of Trainings on Working with Traumatized Persons (RFQ038-2022)” eğitimleri (2022)
 • Proje Yöneticisi, BMMYK tarafından desteklenen “Provision of Series of Trainings for Social Cohesion Capacity Development (RFQ050-2021)” projesi (2021)
 • Eğitici, German Academic Exchange Service (DAAD), Social Trauma in Changing Societies (STICS) projesi kapsamında PhD Research School başlıklı araştırma eğitiminde Methodological Challenges in Refugee Studies (18-19 Kasım 2021, Berlin, Almanya)
 • Eğitici, German Academic Exchange Service (DAAD), Social Trauma in Changing Societies (STICS) projesi kapsamında OutBreak! başlıklı yaz okulunda Clinical Sessions (19-26 Eylül 2021, Nis, Sırbistan)
 • Eğitici, UNHCR ve FNF işbirliğiyle yürütülen İnsan Hakları Akademisi Uluslararası Koruma ve Mülteciler Yaz Okulu kapsamında “Hassas Gruplar ve Tespiti” başlıklı eğitim (31 Mayıs 2021)
 • Seminer, SGDD Göç Akademisi, “Göçmen Çocuklar ve Göçmen Ebeveynler ile Çalışmak” Leyla Bayram İlkokulu (11 Şubat 2021)
 • Proje Yöneticisi, BMMYK tarafından desteklenen “Provision of Reinforcement Project (RFQ#001-2020) Development of REI-PDU-Service-Orientation and Transition Programme” (2020)
 • Eğitici, German Academic Exchange Service (DAAD), Social Trauma in Changing Societies (STICS) projesi kapsamında Migration, Sociotraumatic Past and Contemporary Social Dynamics başlıklı yaz okulu Refugees and Asylum Seekers in Turkey: A Future Projection For Untreated Trauma eğitimi (20-26 Eylül 2020, Ankara)
 • Seminer, BMMYK ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen “Mültecilerle Çalışma ve Uluslararası Koruma Eğitimi” kapsamında “Travmaya Maruz Kalanla Çalışma”, “Mültecilerle Görüşme Teknikleri” “Kültürel Farkındalık” konulu seminerler, Adalet Bakanlığı personeli Sosyal Çalışmacı ve Psikologlara yönelik (2019, 6 Eğitim)
 • Seminer, BMMYK ve GİGM tarafından yürütülen “Geçici Koruma Eğitimi Projesi” kapsamında “Travma, İkincil Travma ve Tükenmişlik”, “Mültecilerle Çalışmak” konulu seminerler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeline yönelik (2019, 4 seminer)
 • Seminer, “İnsan Ticaretine Psikolojik Bir Bakış”, “Jandarma Genel Komutanlığının İnsan Ticareti ile Mücadele Etkinliğinin Arttırılması Projesi”, Jandarma Genel Komutanlığı ve International Organization for Migration (IOM) işbirliği ile Jandarma personeline yönelik, (5 Aralık 2018, İstanbul- 8 Ocak 2019, Antalya)
 • Seminer, “Stres Yönetimi” ve “Farklı Kültürlerle İletişim”, Jandarma Genel Komutanlığı ve BMMYK tarafından yürütülen “Geri Gönderme Merkezlerinde Görevli Jandarma Personeline Yönelik Uluslararası Koruma Eğitimi” kapsamında (2019-Altı seminer)
 • Klinik Süpervizyon, BMMYK işbirliğiyle SGDD personeli psikologlara yönelik 6 oturum, İzmir (Temmuz-Eylül 2018)
 • Seminer, “İkincil Travma ve Tükenmişlikle Başa Çıkma”, UNHCR ve SGDD Çevirmenlerine yönelik, İstanbul (30 Haziran 2018)
 • Katılımcı, The International Refugee Congress, İstanbul (10-11 Mayıs 2018)
 • Seminer, “Stres Yönetimi”, SGDD Çalışanları Yıl Sonu Toplantısı, Ankara (15 Aralık 2017)
 • Seminer, “Psikolojinin Sınırlarında Sığınmacılık ve Mültecilik”, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Günleri, Ankara (14 Aralık 2017)
 • Seminer, “Kültürel Farklılıklarla Çalışmak”, ASPB Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve BMMYK işbirliği ile Kadın Konukevleri Yöneticilerine yönelik, Ankara (1 Aralık 2017)
 • Eğitici, “Stres, Travmalar ve Hassas Gruplarla Çalışmak”, Yuva Derneği Kapasite Geliştirme Çalışması kapsamında personele yönelik (26 Kasım 2017, İskenderun)
 • Seminer, “Stres Yönetimi”, SGDD ve Göç İdaresi personeline yönelik, Ankara (16, 23 Kasım 2017)
 • Seminer, “Bir Psikoloğun Gözünden Sığınmacılık ve Mültecilik”, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Günleri, Ankara, (12 Kasım 2017)
 • Eğitici, “Psikososyal Destek ve Yeni Ortamlara Uyum: Psikolojik Sağlık”, DAFI Çalıştayları kapsamında Suriyeli üniversite öğrencilerine yönelik (12 Ekim 2017 Malatya, 21 Ekim 2017 İstanbul, 26 Ekim 2017 Gaziantep, 31 Ekim 2017 Ankara)
 • Eğitici, “Sığınmacı ve göçmenlerle çalışanlarda stres, travma, öfke ve tükenmişlik”, Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) etkinliği kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi çalışanlarına yönelik, (28 Şubat 2017, İzmir; 7 Mart 2017, Edirne)
 • Eğitici, “Karma Göç Hareketlerinde Uluslararası Koruma ve Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi”, “Uluslararası Mülteci Hukuku Çalıştayı” kapsamında “Karma Göç Hareketleri Ortamında Çalışmanın Etkileri Tükenmişlik ve İkincil Travma” başlıklı eğitimlerin yürütülmesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Jandarma Genel Komutanlığı iş birliğiyle, Antalya (20 Eylül 2016, 26 Ekim 2016, 16 Kasım 2016, 21 Aralık 2016, 24 Ocak 2017, 14 Ekim 2017, 22 Kasım 2017, 24 Ocak 2018, 28 Şubat 2018, 1 Kasım 2022).
 • Eğitici, “Ulusal İltica Karar Prosedürlerinin Güçlendirilmesi Projesi”, “Tematik ve Mülakat Teknikleri Çalıştayı” kapsamında “Travma, İkincil Travma ve Tükenmişlik”, BMMYK ve T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, Antalya, (5 Kasım 2016)
 • Seminer, “Ayrımcılığın Gölgesinde Mülteciler”, 8. ODTÜ Psikoloji Günleri, Ankara (5 Mart 2016)
 • Seminer, “Sığınmacılar ve Mülteciler: Psikologları Neler Bekliyor?”, 42’ Semineri, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara (11 Aralık 2015)
 • Klinik Uygulama, “Çocuğun Yüksek Yararı Görüşmelerinin” (Best Interest Determination Interview) yürütülmesi, BMMYK-UNHCR) Ankara Ofisi (2012-2016) Bu kapsamda ergenlik dönemindeki refakatsiz sığınmacı çocuklarla görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmelerin sonucunda, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkililerinin işbirliğiyle çocuğun yararına olabilecek psikolojik, sosyal, tıbbî ve adlî düzenlemelerin yapılması için görüş bildirilmektedir. Bugüne kadar 700’ü aşkın görüşme yürütülmüştür.
 • Seminer, “Mülteci Ergenlerle Çalışmak: Yasal, Psikolojik ve Etik Konular”, UNICEF ve Türk Kızılayı’nın Mülteci Kamplarındaki Psikososyal Çalışma Yürütücülerine yönelik, Ankara (28 Ağustos 2014)
 • Seminer, “Communication with Risky Persons”, Individual Case Management Team-Protection Workshop, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ankara (24 Temmuz 2014)
 • Seminer, “Sığınmacılar ve Göçmenlerdeki Psikolojik Semptomları Tanıma ve İlk Değerlendirme”, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ve International Medical Corps (IMC), Ankara (21 Aralık 2013).
 • Seminer, “Mülteci ve Sığınmacı Ailelerin Eğitimle İlişkili Sorunları”, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında “Göç Yönetimi ve Uyum Çalıştayı”,Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve International Organization for Migration (IOM), Ankara (12 Aralık 2013)
 • Seminer, “Uzaktaki Yaşamlar: Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerde Psikolojik Sağlık”, Başkent Psikoloji le 42′, Ankara (6 Aralık 2013)
 • Seminer, “Farklı Kültürlerden Gelen Çocuk ve Ergenlerle Çocuğun Yüksek Yararı Görüşmeleri (Best Interest Determination Interview)”, Refaketsiz Mülteci Çocuklar ve Yüksek Yarar Tespiti Çalıştayı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ankara (19-21 Haziran 2013)
Klinik Çalışmalar, Stajlar ve Alınan Eğitimler
 • Harvard Medical School, The Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine ve Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü işbirliği ile Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi bünyesinde “Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde” araştırma ve uygulama faaliyetleri (2014-…)
 • Katılımcı, “Stress Management and Resiliency Training (SMART)” Başlıklı Eğitim Programı, Harvard Medical School Massachusetts General Hospital, Benson Henry Institute for Mind-Body Medicine, Boston, ABD (22-25 Eylül 2014)
 • Katılımcı, “The New Science of Resiliency and its Clinical Applications” Başlıklı Eğitim Programı, Harvard Medical School, Department of Continuing Education, Joseph B. Martin Conference Center, Boston, ABD (16-19 Eylül 2014)
 • Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi hemşireleri için “Stres Yönetimi” grup uygulamaları (2014-…)
 • Medikal Hastalar için Stresle Başaçıkma Grubu, (10 Oturum), Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi,  (23 Aralık 2009 – 01 Mayıs 2010)
 • Stresle Başaçıkma Grubu, (13 Oturum), Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Psikiyatri Kliniği, (12 Şubat 2009 – 20 Mayıs 2009)
 • Malatya Asker Hastanesi, Psikiyatri Servisi (2006-2007)
 • “Yetişkinlerde Depresyonun Tedavisinde Bilişsel Terapi” (Keith Dobson Ph.D.) konulu çalışma grubuna katılım (2002).
 • “Kaygı Bozukluklarının Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi” (Deborah Dobson, Ph.D.) konulu çalışma grubuna katılım (2002).
 • “Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme” (Türk Psikologlar Derneği) konulu eğitim seminerine katılım (2000).
 • Staj – ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Psikiyatri Bölümü (2000)
 • “Krize Müdahale” (Ankara Üniversitesi, Tıp Fak. Psikiyatri Bölümü Krize Müdahale Merkezi) konulu eğitim seminerine katılım (1999).
 • “Weshcler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği, WISC-R” (Türk Psikologlar Derneği) konulu sertifika programına katılım (1998).
 • Staj – Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Psikiyatrisi ABD (1998)
 • Staj – ODTÜ Sağlık ve Rehberlik Merkezi, Psikiyatri Bölümü (1997)
 • Staj – Ankara SSK Hastanesi, Ergen Psikiyatri Kliniği (1997)
Diğer Mesleki Çalışmalar
 • Eğitici, “Travma ve İkincil Travma Temalı Etkileşimli Psikoeğitim Oturumları, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) (30 Mart – 15 Haziran 2023)
 • Eğitici, “Etkileşimli Psikoeğitim Oturumları, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) (16-24 Mart 2023)
 • Eğitici, “Travma ve Yas Süreci Danışmanlığı Eğitimi” ODTÜ Koleji PDR Birimi (19 Haziran 2019)
 • Eğitici, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Sertifikalı Eğitim Programı kapsamında “Organ Nakli Sürecinde Aile ile İletişim” konulu eğitim (23 Ekim 2017, Ankara)
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi ve Barolar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitim Programı’nda psikoloji derslerinin yürütülmesi (2013-2022)
 • AB Grundvig Programı, Çalışma Grubuna katılım (“At a Crossroads”), International People’s College, Helsingør, Danimarka, (26 Haziran-2 Temmuz 2011)
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk Sertifika Programı, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi (12 Mayıs 2009-5 Haziran 2009)
 • Stres Yönetimi Sertifika Programı, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, (2-13 Şubat 2009, 8-26 Haziran 2009)
 • AB Erasmus Programı, Visiting Staff, Gdansk University of Technology, Gdansk, Polonya (3-10 Mayıs 2009)
Ulusal ve Uluslararası Projelerde Alınan Görevler
 • Proje Yürütücüsü, “Aile Sisteminde Travmanın Deneyimleme ve Aktarım Biçimlerinin İncelenmesi”, TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı. (15 Kasım 2022-26 Mart 2023).
 • Özbakım Programları Uygulayıcısı, MSYD-ASRA personeline yönelik Mersin ve Hatay’da özbakım grupları (2019 Aralık-2020 Ocak)
 • Organizatör, Sığınmacılarda ve Mültecilerde Psikolojik Sağlık Sempozyumu I, II, Başkent Universitesi (2018, 2019)
 • Proje Yönetcisi, “Çocukların Psikolojik Dayanıklılıklarına Dair Farkındalıklarının Artırılması Projesi” Mikro-Fon Programı, Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği (2019)
 • Özbakım Programları Uygulayıcısı, BMMYK İzmir Ofisi tarafından desteklenen ve İzmir bölgesindeki STK’ların personeline yönelik iki günlük üç ayrı özbakım program uygulaması (2018-2019)
 • Danışman, “Ruhsal Engelli Bireylerin Sosyal İçermesi Projesi” İzmir saha çalışması, Dünya Sağlık Örgütü (2019)
 • Eğitici, “Farkında mıyız?”, İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu-Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında ortaöğretim öğrencilerine yönelik proje, Samsun-Ankara (Mart-Mayıs 2016).
 • Proje Yürütücüsü, “Zihin-Beden Tıbbı Yaklaşımıyla Diyabet Çalıştayı – 1929B021500400”, TÜBİTAK-NIH 2223-D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği (2015-1), Ankara (17-18 Ekim 2015).
 • Eğitici, “Stres Yönetimi” (MR Çocukların Anne Babalarına Yönelik) Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyon Sağlık Yüksekokulu tarafından, AKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi ortaklığında Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen “Mental Retarde Çocuğu Olan Ailelere Eğitim Verme Projesi” kapsamında düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında, (9 Ocak 2012).
 • Eğitici, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Appartenances (İsviçre) tarafından Yürütülen “Psikososyal Destek Projesi” (2000).
 • Eğitici, Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi (ECHO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve ODTÜ Deprem Araştırma ve Yönetim Merkezi tarafından yürütülen “Marmara Depreminden Etkilenen Halkın Başa Çıkma Kapasitesini Güçlendirme Projesi” (1999).
Seminer, Konferanslar ve Verilen Eğitimler
 • “Afet ve Travma”, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara (16 Şubat 2023)
 • “Anne Babalar için Stresle Başa Çıkma”, Ankara Üniversitesi Vakıf Okulları, Ankara (15, 17 Mart 2018)
 • “Ebeveynler için Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma”, Merkez Bankası, Ankara (14, 21 Şubat 2018)
 • “Çocuk Yetiştirme Tutumlarımız”, Merkez Bankası, Ankara (6 Şubat 2018)
 • “Ahenk, Uyum ve Diğerleri”, 42′ Seminerleri, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Ankara (27 Ekim 2017)
 • “Okul Krizlerinde Güvenlik”, Ayşe Abla Koleji, Ankara (6 Eylül 2017)
 • “Psikolojik Travma”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşe (26 Nisan 2017)
 • “Stres Yönetimi ve Motivasyon”, Yargıtay Personeli, Kızılcahamam (8, 14 Mart 2017)
 • “Stres Yönetimi Semineri”, HSYK personeli, Afyonkarahisar (11, 18 Mart 2017)
 • “Umutla Yaşamak”, Çayyolu Semt Meclisi, Ankara (12 Ocak 2017)
 • “Bir Bütün Olarak İnsan”, TED Üniversitesi, Barışa Giden Yollar Seminerler Dizisi, Ankara, (22 Aralık 2016)
 • “Cilt Hastalıkları ve Stres Semineri” Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi, Ankara (12 Nisan, 1 Kasım 2016)
 • “Bir İletişim Aracı Olarak İletişim”, Park Holding İş Güvenliği ve Sağlığı Zirvesi, İstanbul (15 Ekim 2016).
 • “Travma ve Başa Çıkma” Günlük Hayat Programı TRT Okul, Ankara (17 Mart 2016)
 • “YGS Öncesi Sınav Stresi ve Başa Çıkma Yolları” Genç Düşünce Programı Kanal B, Ankara (12 Mart 2016)
 • “Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Semineri” Kazan Kaymakamlığı, Ankara (17 Şubat 2016)
 • “Kalp-Damar Hastalıkları ve Stres” Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı E-Kardiyoloji Akademisi Çevirimiçi Yayını, Ankara (15 Aralık 2015)
 • “Cilt Hastalıkları ve Stres Semineri” Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi, Ankara (24 Kasım 2015)
 • “Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Semineri” Ayşe Abla Koleji, Ankara (10 Kasım 2015, 24 Şubat 2016, 2 Mart 2016)
 • “Kriz ve Krize Müdahale Semineri” MSB Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi SATEM Komutanlığı, Ankara (21 Ekim 2015)
 • “Terör, Terörizm ve Travma” Başkent Üniversitesi öğrenci ve personeline yönelik, Ankara (12 Ekim 2015)
 • “Ruh Sağlığı” Sormak Gerek Programı Kanal B, Ankara (29 Temmuz 2015)
 • “Empati” Çayyolu Semt Meclisi, Ankara (23 Nisan 2015)
 • “Kaygı, Nedenleri ve Başa Çıkma” Büyük Kolej PDR Aile Sempozyumu, Ankara (12 Nisan 2014)
 • “Okul Krizleri ve Güvenlik” TED Gaziantep Koleji Öğretmenleri HİE Programı, Gaziantep (7 Aralık 2013)
 • “Ergenlik ve yas süreci”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Günleri, Bolu (26 Nisan 2013)
 • “Okul sisteminde kriz ve krize müdahale”. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Günleri II, Başkent Üniversitesi, Ankara (15 Nisan 2013)
 • “Geleceğin gölgesinde biyopsikososyal model”, ODTÜ 5. Psikoloji Günleri, Ankara (14 Nisan 2013).
 • “Yaratıcı çocuklar yetiştirmek ve anne babanın rolü”, Çankaya Üniversitesi Psikoloji Günleri, Ankara (10 Nisan 2013)
 • “Stresle başa çıkma”, Demetevler Fatma Üçer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Ankara (1 Mart 2013)
 • “Lise son sınıf öğrencileri için sınav kaygısı semineri”, Başkent Üniversitesi Kolej Ayşe Abla, Ankara (27 Şubat 2013)
 • “TED Ankara Koleji’nde Kriz ile İlgili Yürütülen Çalışmalar” Türk Eğitim Derneği Okulları PRD Uzmanları HİE Programı, Ankara (4 Ekim 2012)
 • “Bilişsel Davranışçı Terapide Seans Yapılandırma ve Yapılandırmaya İlişkin Problemler”, BDT Sertifika Programı, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi (12 saat, 24-25 Mart 2012)
 • “Aile içi İletişim”, Yenikent İlköğretim Okulu Velilerine Seminer, Ankara (10 Mart 2012)
 • “Eğiticilerin Yetkinliğinin Artırılması Eğitimi” (8 saat), Türkiye Adalet Akademisi, Bolu (4-5 Şubat 2012).
 • “Senaryo Atölyesi: Senaryoda karakter, diyalog, oyun” (Ocak, E., Yağcı, Ö. ve Çırakoğlu, O.C.). Gezici Film Festivali, Ankara (5 Aralık 2011).
 • “İnterneti güvenli kullanın: Türkiye’de bilişim suçu istatistikleri ve öneriler” (Panel).  Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara (26-29 Ekim 2011).
 • “Güvenli İnternet kullanımı” (Konferans). Adalet Bakanlığı, Ankara (14 Ekim 2011).
 • “Okulda Kriz ve Krize Müdahale”, Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü (Rehber öğretmenler için 8 saatlik eğitim) (15 Ekim 2010)
 • “Takım Çalışması”, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü (9 Temmuz 2010)
 • “İş Yaşamında Motivasyon”, Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü (13Temmuz 2010)
 • “Sosyal Fobide Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları”, BDT Sertifika Programı, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi (6 Haziran 2010) 
 • “Stresle Başaçıkma Semineri”, (6 saat) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (7 Mayıs 2010)
 • “Ergenlik Dönemi ve Sık Karşılaşılan Sorunlar”, Başkent Üniversitesi Yurtlar Müdürlüğü (1 Şubat 2010)
 • “Krize Müdahale Seminerleri”, TED Ankara Koleji İdarecileri (25-28 Ocak 2010)
 • “Stresle Başaçıkma Semineri” Türkiye Hava Kontrolörleri Derneği (6 Kasım 2009)
 • “Krize Müdahale Seminerleri”, TED Ankara Koleji Anaokulu (16-17 Eylül 2009)
 • “Kimin Hayatı, Kimin Kararı”, Tevfik Fikret Lisesi (Veliler için) (28 Nisan 2008)
 • “Öfke Yönetimi”, Başkent Üniversitesi Okulları, Adana, (Öğrenciler ve veliler için) (21 Mart 2008)
 • “Krize Müdahale Seminerleri”, TED Ankara Koleji Lise Öğretmenleri, (2007-2008)
 • “Sınav Kaygısı ve Aile Danışmanlığı”, Başkent Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı (2005)
 • “Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları”, Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi, Ankara (2004-2006, 2008-2016)
 • “Sporda İletişim”, Türkiye Hentbol Fed., Antrenör Gelişim Semineri, Ankara (27-28 Eylül 2004)
 • “İletişim Becerileri”, GENTEK Medikal ve Teknik Cihazlar, (17 Mayıs 2004)
 • “Çatışmayı Çözme”, GENTEK Medikal ve Teknik Cihazlar, (21 Mayıs 2004)
 • “Rehberlik Uygulamalarında Anne-Baba Görüşmeleri” ve “Anne-Baba Bilgilendirme Toplantıları Hazırlık Çalışması”, MEB Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, Aksaray (13-14 Mayıs 2004)
 • “Okul sistemi içinde krize müdahale”, TED Ankara Koleji Danışma ve Rehberlik Merkezi, (17-19 Şubat 2004)
 • “Karayollarında meydana gelen trafik kazalarında ihmal ve bilgisizlik”, Başkent Üniversitesi, (13 Mayıs 2003)
 • “Okulda İntihar”, Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi, (2002)
Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik Yapılan Dergiler
 • Türk Psikoloji Dergisi (E) (Sayı 61- , Bu dergi SSCI kapsamındadır)
 • Türk Psikoloji Bülteni (E) (Sayı 38-42)
 • PiVOLKA (YK)
 • Türk Psikoloji Yazıları (H)
 • Journal of Social Psychology (H)
 • Addictive Behaviors (H)
 • Archives of Gynecology and Obstetrics (H)
 • Journal of Homosexuality (H)
 • Psychology of Music (H)
 • Konservatoryum Dergisi (H)
 • Nesne Psikoloji Dergisi (H)
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 • Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı (2018-2021)
 • Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez Etik Kurul Üyesi (2016-2018)
 • Türk Psikologlar Derneği (1996-Halen)
 • Başkent Üniversitesi, Stres Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (2018-2023)
 • Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği Genel Sekreter (2016-2021)
 • Kriz ve Travma Araştırmaları Laboratuvarı (KRİZTAL-Kurucu)
 • Türk Psikologlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı (2006-2008)
 • Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2004-2008)
 • Uluslararası Psikoloji Birliği Türkiye Delegesi (IUPsyS, 2006-2008)
 • Eleştirel – Yaratıcı Düşünme ve Davranış Araştırmaları Laboratuvarı (ELYADAL-Kurucu Üye)

Verilen Dersler

Lisans Düzeyi
 • Stres Yönetimi
 • İletişim Becerileri
 • Psikoloji ve Edebiyat
 • Destekleyici Psikoloji Çalışmaları
 • Niceliksel Araştırma Yöntemleri
 • Etik İlkeler
 • Kişilik Kuramları
 • Sağlık Psikolojisi
 • Psikoloji Tarihi
 • Travma Psikolojisi
 • Mülteci Psikolojisi
 • Kriz ve Krize Müdahale
 • Psikopatolojide Kültürel Faktörler
Yüksek Lisans Düzeyi
 • Kişilerarası Nörobiyoloji
 • Bilişsel Davranışçı Terapiler
 • Klinik Psikoloji Uygulamalarında Etik İlkeler
 • Travma Müdahalesi
 • Psikopatoloji

İş Deneyimi

 • Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (2008-2023)
 • Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (2001-2007)
 • Psikolojik Hizmetler Enstitüsü, (1999-2002)
 • TED Ankara Koleji Vakfı Lisesi, Danışma ve Rehberlik Merkezi (1998-2000)
 • Psikolojik Değerlendirme, Türk Psikologlar Derneği Hizmet Birimi (1998)

Gönüllü Etkinlikler

 • Günce Programı – Kanal B (2009-2020)
 • Gün Akşam Oldu Programı – TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu (2009-2010)
 • Türkiye Erkek Hentbol A ve Genç Milli Takımı, Psikoeğitim Çalışmaları (2003-2004)
 • 1999 Marmara depreminden etkilenenlerle bireysel görüşmeler (1999-2000).
 • Türk Psikologlar Derneği, Deprem çalışma grubu, 13. Grup / 24. Ekip’te Ekipbaşı görevi, Gölcük, (1 -7 Kasım 1999)